Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Další informace

My Vám zavoláme

Zadejte své telefonní číslo
a my Vám zavoláme.

Přidat poznámku

*Pole označená hvězdičkou jsou povinná.
Odesláním formuláře souhlasíte s tím, že vyplněné údaje budou použity při zpracování Vaší žádosti.
Další informace o ochraně Vašich osobních údajů naleznete v části Osobní údaje a cookies.
Ozveme se Vám v pracovní dny mezi 7:00–15:30.

Soutěž

Pravidla soutěže "Mycí stůl BIO-CIRCLE GT" na Facebooku Bio-Circle CZ (https://www.facebook.com/biocirclecz/)

 

Organizátor a pořadatel

Organizátorem a pořadatelem soutěže (dále jen „Soutěž“) je Bio-Circle s.r.o. se sídlem Trnkova 3069/117l, Líšeň, 628 00 Brno, IČ: 28267656 (dále jen „Pořadatel“).

 

Doba platnosti soutěže

 1. Soutěž proběhne od 1.8.2018 do 31.8.2019. 
 2. Soutěž proběhne na Facebookovém profilu https://www.facebook.com/biocirclecz/
 3. Každý účastník soutěže se smí soutěže zúčastnit jen jednou.

 

Účastníci soutěže

 1. Účastníkem soutěže (dále jen „Soutěžící“) může být pouze soukromá osoba s osobním profilem na sociální síti Facebook, která splňuje tyto podmínky:

a)    je starší 18 let,

b)    má trvalé nebo přechodné bydliště na území České republiky,

c)    je zaregistrována na sociální síti Facebook,

d)    je fanouškem stránky Bio-Circle CZ,

e)    dala „like“ k soutěžnímu příspěvku

f)     uveřejnila pouze 1 fotografii s tématem "mycí stůl u nás ve firmě",

g)    splňuje podmínky sociální sítě Facebook (viz. https://www.facebook.com/policies/pages_groups_events/).

 1. Účastí v soutěži se soutěžící vyjadřuje akceptování těchto pravidel a zavazuje se je dodržovat.
 2. Zaměstnanci a osoby blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Pořadatele jsou z účasti v soutěži vyloučeni.
 3. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (zejména, avšak nikoliv výhradně, za funkčnost internetového připojení, sociální sítě Facebook atp.).
 4. Výhercem soutěže může být jen ten, kdo splní všechny podmínky soutěže. Výherce bude vylosován po skončení soutěže. Výherce bude o své výhře informován prostřednictvím soukromé zprávy z Facebookové stránky pořadatele nejpozději 3 dny po ukončení soutěže. V případě potřeby musí soutěžící dokázat autenticitu svého profilu. Pořadatel také uvede jméno a příjmení v novém příspěvku informujícím o výhře.
 5. Účast v soutěži není nijak zpoplatněna.

 

Pravidla soutěže

Soutěžním úkolem je poskytnou pouze 1 fotografii s tématem "mycí stůl BIO-CIRCLE u nás ve firmě" a to v komentáři pod příspěvkem oznamující soutěž do 31.8.2019. Fotografie musí obsahovat mycí stůl BIO-CIRCLE a účastníka soutěže.

 

Výhry, podmínky získání výher

 1. Výherce bude vylosován, poté bude zkontrolováno splnění podmínek soutěže. 
 2. V soutěži se hraje o -napsat co-.
 3. Po vyhodnocení soutěže bude výherce kontaktován do 3 dnů od ukončení soutěže a bude s ním domluven způsob předání/odeslání výhry. Nebude-li možné kontaktovat výherce pomocí soukromé zprávy na sociální síti Facebook, případně, nebude-li reagovat do 3 dnů od kontaktování, propadá výhra bez možnosti náhrady ve prospěch Pořadatele.
 4. Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel nedopovídá za vady a poškození předmětu Výhry od okamžiku jeho předání. Výhru nelze reklamovat, výměna výhry či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcnou výhru, jakož i vymáhání účasti v soutěži právní cestou, není možné. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné povinnosti vůči státu. S tím je soutěžící srozuměn.

 

 

Kontakt

Kontaktní e-mail pro zasílání dotazů a připomínek ohledně soutěže: kontakt@bio-circle.cz.

 

Svolení a licence

Zapojením se do soutěže souhlasí Soutěžící a Výherce se zpracováním zaslaných osobních údajů (tedy v rozsahu: jméno, příjmení, popř. e-mail) pro potřeby soutěže a jejího vyhodnocení. Jejich zpracování proběhne v souladu s nařízením GDPR. Soutěžící potvrzuje, že si je vědom svých práv a že všechny jím uvedené údaje jsou přesné, pravdivé a poskytnuté dobrovolně.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, který nesplňuje výše uvedené podmínky, a v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s těmito pravidly nebo dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí Pořadatele je konečné a bez možnosti odvolání.
 2. V případě, že bude zjištěno, že 1 uživatel soutěžil z více různých Facebookových profilů, budou všechny jeho účasti ze soutěže vyloučeny.
 3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit či upravit pravidla soutěže kdykoli v jejím průběhu.
 4. Zapojením do soutěže vyjadřuje účastník souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat. Výše uvedené souhlasy jsou poskytovány dobrovolně. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla Pořadatele či v kontaktním e-mailu, odvolání však může mít za následek nemožnost předání výhry.
 5. Účastník soutěže svým zapojením do soutěže zároveň souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení, a fotografie na webu (https://bio-circle.cz/) , Facebooku Bio-Circle CZ, LinkedInu Bio-Circle s.r.o, Instagramu Bio-Circle s.r.o. a v propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží či pro jiné marketingové nebo obchodní účely. Zveřejňování dle tohoto ustanovení se může dít po dobu 5 let od ukončení soutěže.
 6. Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
 7. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku.