My Vám zavoláme

Zadejte své telefonní číslo
a my Vám zavoláme.

Přidat poznámku

*Pole označená hvězdičkou jsou povinná.
Odesláním formuláře souhlasíte s tím, že vyplněné údaje budou použity při zpracování Vaší žádosti.
Další informace o ochraně Vašich osobních údajů naleznete v části Osobní údaje a cookies.
Ozveme se Vám v pracovní dny mezi 7:00–15:30.

Inovace

Partnerství pro úspěch

S více než 30 lety zkušeností na poli povrchových úprav pracujeme ruku v ruce na vývoji alternativních a udržitelných systémů a produktů se zaměřením na bezpečnost práce a ochranu životního prostředí. 

Každý jednotlivec se podílí na vývoji inovativních produktů a přispívá k rozvoji nových technologií. Například naši obchodní zástupci a naše technické oddělení úzce spolupracují na vytváření optimálních řešení, objevování mezer, na hledání a navrhování nových možností a jak je vyplnit. Naše oddělení výzkumu a vývoje věnuje tomuto úkolu svou plnou pozornost. Toto oddělení spolupracuje s univerzitami Bielefeld a Paderborn na projetech zaměřených na budoucnost v oblasti povrchové chemie, biotechnologie a ochrany životního prostředí. Tímto způsobem přicházíme s novými nápady a přístupy, které mají za úkol uspokojit potřeby zákazníků a požadavky trhů zítřka.

Od roku 2002 do roku 2004 jsme vyvinuli naše obchodní procesy dle principu udržitelnosti pomocí projektu “Cooperative sustainability-oriented benchmarking”  a porovnali je s ostatními společnostmi. Projektu jsme se účastnili společně s dalšími čtyřmi malými a středními podniky. Projekt byl vědecky doprovázen Wuppertalským institutem pro klima, životní prostředí a energii. Tento inovativní projekt navázal spojení mezi náročnými požadavky udržitelnosti a jejich aplikací v malých a středních podnicích.

V průběhu posledních let jsme dosáhli obrovského pokroku ve vývoji účinných čisticích systémů a alternativních čisticích prostředků.

Hlavní inovací jsou recirkulační systémy integrované do našich čisticích systémů a využití mikroorganismů, které rozkládají oleje a tuky přirozenou cestou a umožňující tak delší životnost a menší spotřebu chemikálií. Navíc jsou naše systémy snadno ovladatelné a byly navrženy tak, aby splňovaly různé požadavky na pracovišti, čímž představují dokonalý systém pro jakoukoli aplikaci.

Naše čistidla a produkty ke svařování lze rozdělit do kategorií jako Nature Boost, bez obsahu VOC nebo se sníženým obsahem VOC, CLEAN BLUE, se sníženým obsahem nebezpečných látek, s certifikátem NSF. Mnoho produktů je založeno na obnovitelných surovinách, jsou bez obsahu nebo se sníženým obsahem těkavých organických látek a mohou zvýšit energetickou účinnost. Mnoho našich produktů také nepodléhá povinnému označování dle nařízení CLP a některé lze využívat v potravinářském průmyslu, což z nich dělá efektivní a zároveň účinnou alternativu k rozpouštědlům se stabilní účinností. 

Naše společnost získala ocenění za inovační sílu a odhodlání v oblasti ochrany životního prostředí ze strany federální vlády spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko, jakož i z různých dalších kruhů a iniciativ.

  • V roce 2005 jsme byli oceněni cenou Effizienz-Preis NRW  (Ocenění efektivnosti Severní Porýní-Vestfálsko) za BIO-CIRCLE mycí stůl, který je šetrný k životnímu prostředí.
  • V roce 2005 jsme také získali Deutscher Materialeffizienzpreis  (Německá cena efektivnosti materiálu) za BIO-CIRCLE mycí stůl. 
  • V roce 2006 byl mycí stůl BIO-CIRCLE oceněn OÖ. Landespreis für Umwelt und Natur (Státní cena Horních Rakous pro životní prostředí a přírodu) v kategorii ochrana klimatu/záchrana klimatu Vzdělávacím a konzultačním institutem pro ochranu přírody a krajiny v Horním Rakousku (Bildungs- und Beratungseinrichtung für Natur- und Landschaftsschutz in Oberösterreich)
  • V roce 2006 a 2007 jsme také od Initiative Mittelstand získali ocenění Innovationspreis im Bereich Umwelttechnik (Cena inovace v oblasti technologií životního prostředí) za efektivní a hospodárnou funkci BIO-CIRCLE, BIO-CIRCLE II a BIO-CIRCLE Compact. 
  • V roce 2008 jsme získali Industriepreis (Cena průmyslu) za BIO-CIRCLE Turbo jako inovativní produkt.

Nápady nás ženou kupředu

Inspiraci a podněty lze nalézt všude, v telefonickém hovoru se zákazníkem, v podobě rady či neformální připomínky.

Čas se nikdy nezastaví a technologie se rychle vyvíjí. Každá myšlenka nám může otevřít nové cesty a stát se hnací silou pokroku.

Neustále optimalizujeme a rozvíjíme naše systémy a produkty. 

Optimalizace zahrnuje také procesy: například jsme v naší centrále zavedli “management nápadů”, který nám pomáhá poukázat na nové podněty a řešení.  

Prostřednictvím výročních projektů zapojujeme do těchto optimalizačních procesů také naše stážisty a učně a rozvíjíme nápady pro zlepšení v oblastech jako jsou předcházení vzniku odpadů, ochrana zdraví při práci a bezpečnost práce.