My Vám zavoláme

Zadejte své telefonní číslo
a my Vám zavoláme.

Přidat poznámku

*Pole označená hvězdičkou jsou povinná.
Odesláním formuláře souhlasíte s tím, že vyplněné údaje budou použity při zpracování Vaší žádosti.
Další informace o ochraně Vašich osobních údajů naleznete v části Osobní údaje a cookies.
Ozveme se Vám v pracovní dny mezi 7:00–15:30.

Ochrana a kvalita životního prostředí

Ochrana životního prostředí, udržitelnost a kvalita jsou hodnoty hluboce zakořeněné v naší firemní strategii. Proto jsme také již v roce 1996 zavedli plně integrovaný systém enviromentálního managementu, který je v pravidelných intervalech certifikován institucí Lloyd’s Register Deutschland GmbH v souladu s celosvětově platným standardemm DIN EN ISO 14.001.

Získaná certifikace svědčí o tom, že nakládáme se zdroji zodpovědně: se surovinami používanými ve výrobě, s energií a vodou, ale také s odpadem.

“Podle našeho názoru je dobrovolná účast v systému ochrany životního prostředí jedinou správnou cestou k jeho ochraně.“  Birgit Große, generální ředitelka, Německo

Náš aktuální certifikát ISO 14001 najdete zde. 

Naše celková koncepce udržitelnosti vychází z pohledu na celou cestu života našich produktů a systémů, monitorujeme je od jejich výroby, po dobu užívání až k jejich likvidaci.

Ve snaze šetřit zdroje generujeme sami velkou část energie, kterou spotřebováváme v našich procesech.

Při vývoji našich systémů a produktů věnujeme zvláštní pozornost nejen vysokému výkonu, ale také šetrnosti k životnímu prostředí.

Stávající procesy u zákazníků jsou základem pro vývoj těchto systémových řešení.

Dříve používané procesy jsou vylepšeny tak, aby zvýšily ochranu životního prostředí a bezpečnost práce při vysoké úrovni účinnosti. Tím představují kvalitativně účinnou alternativu. 

Naše systémová řešení byla vyvinuta pro celou řadu aplikací a vynikají svými speciálními charakteristikami, které přispívají k ochraně životní prostředí i zaměstnanců. Mezi tyto charakteristiky v první řadě patří snižování nebezpečných látek, šetření zdrojů, úspory energie a snižování odpadů. Například, díky použítí filtrů a recirkulačních systémů je možné prodloužit životnost čisticích kapalin, a tudíž produkovat méně odpadu. Kromě toho lze opakovaně používat i lahvičky s rozprašovači.

Pomocí speciálních vlastností našich čistidel a čistících systémů přebíráme zodpovědnost za ochranu životního prostředí a naší společnosti. Přehled těchto vlastností najdete níže. 

Nature Boost 

Čistidla Nature Boost se zaměřují na optimální čisticí výkon, ochranu zaměstnanců a snížení dopadů na životní prostředí. Jsou založeny na obnovitelných surovinách a díky své vynikající rozpouštěcí síle jsou vhodné zejména na silnou mastnotu, oleje, lepidla a také barvy a inkousty.

Bez obsahu VOC, s redukovaným obsahem VOC

Evropská směrnice o VOC (1999/13 / ES) si klade za cíl výrazné snížení používání rozpouštědel a emisí těkavých organických látek (VOC) do ovzduší a tím chránit životní prostředí a lidské zdraví. V naší společnosti věnujeme velkou pozornost vývoji a výrobě produktů bez obsahu VOC a nebo s jeho redukovaným obsahem. Ve velkém množství případů mohou čistidla na vodní bázi zcela nahradit rozpouštědla. Za účelem naplnění plánu snižování VOC nabízíme alternativy k řadě vysoce těkavých rozpouštědel.

Clean Blue - energetická efektivita

V době rostoucích nákladů na energie a omezených zdrojů má efektivní využívání energie stále větší význam ve všech odvětvích. Tyto nízkoteplotní čisticí prostředky byly vyvinuty pro strojní i manuální použití. Šetří energii a účinně odstraňují nečistoty již při pokojové teplotě. Tyto čisticí prostředky mohou být používány při všech teplotách, díly čistí rychle, snižují spotřebu vody a snižuje se také riziko zasychání prostředku na čistěném povrchu. 

Snížení nebezpečných látek

Za pomoci efektivních systémů a bezpečných produktů optimalizujeme čisticí procesy našich zákazníků. Výsledek čištění zůstává stejný, i když použité čistidlo neobsahuje žádné nebezpečné látky. Již žádné další nákladné a časově náročné nakládání s nebezpečnými látkami. Sklady nebezpečných látek, školení pro zacházení s nebezpečnými látkami nebo sestavování provozních návodů jsou minulostí. Je chráněno životní prostředí i zdraví zaměstnanců. S našimi produkty mohou zacházet dokonce i učni.

Čištění v potravinářském průmyslu

Čištění v potravinářském průmyslu je v Německu předmětem Německého kodexu jídla, spotřebního zboží a krmiva (LFGB). Podle kap. 2 LFGB spadají čisticí prostředky do kategorie spotřebního zboží. Je zakázáno dát do oběhu spotřební zboží, které by obsahovalo látky, které mohu přejít do potravin nebo jejich povrchu. Některé z našich čistidel na vodní bázi jsou vhodné i pro použití v potravinářském průmyslu dle kap. 31 LFGB, jelikož jsou mísitelné s vodou a je možné, je beze zbytku setřít. 

NSF registrace (Národní nadace sanitarních opatření)

Mimo jiné bylo řadě našich čisticích prostředků, které mohou být použity v potravinářském průmyslu, uděleno ověření NSF, což znamená, že jsou registrovány a schváleny na mezinárodní úrovni. NSF International je nezávislá nezisková organizace pro produktové testy a certifikaci, která byla založena ve Spojených státech, a která stanoví normy pro širokou škálu výrobků pro průmysl i domácnost. Registrace NSF poskytuje uživatelům a inspektorům jistotu, že naše výrobky jsou v souladu s nařízeními o bezpečnosti potravin.

Čistidla testovaná v souladu s ÖNORM B 5105 

Naše čistidla  BIO-CIRCLE L, Alustar 300 a UNO W byly registrovány a testovány v souladu s ÖNORM B 5105.

Znamená to, že mohou být používány spolu s odlučovačem oleje. Tyto čisticí prostředky lze jednoduše separovat, protože neemulgují s olejem. Po separaci zůstanou koncentrované odpadní látky, které lze likvidovat vhodnou likvidační společností. Čistidlo neobsahuje žádné další minerální oleje a je opět připraveno k použití.

Čisticí prostředky, které byly testovány v souladu s normou ÖNORM B 5105, snižují množství odpadu a pomáhají chránit životní prostředí. 

14001U-1

cart-white

cart-white

cart-whitepositive-icons-natureboost

positive-icons-vocfree

positive-icons-cleanblue

positive-icons-nsf

positive-icons-oenorm